BeforeDoubleClick Event


BeforeDoubleclick Event’ini kullanarak herhangi bir hucre icerisine cift tiklandiginda bir takim islemler yaptirabiliriz.

Bu ornekte cift tikladigim hucrede tik sembolu belirsin. Basit bir yapilacaklar listesi tablosu olusturalim. Tamamanlandi basligi altini cift tikladigimda tik koyacak ve yanindaki yapilacak isin uzerini cizecek.before_double_click_event

Devamı »

VBA Hata Denetimi (Error Handling)


Vba’de kod hatalarını denetlerken en cok kullanacağımız ifadelerden bir tanesi On Error ifadesi’dir. Bu ifade sayesinde hata durumunda kodun nasıl davranması gerektiğini ve hata anında yapılacak işlemleri belirleriz. On error ifadesinin üç farklı kullanım biçimi bulunmaktadır. Her birinin üzerinden örneklerle ilerleyerek daha iyi anlaşılmasını sağlayacagız.

  • On Error Goto 0
  • On Error Resume Next
  • On Error Goto <label>

On Error Goto 0 : Bu ifade kod içerisinde hata oluştuğu zaman hata mesajının aynen görüntülenmesini sağlar, vba default hata ayarlarında bu kod kullanılmıştır dolayısıyla kodu yazmakla yazmamak arasında bir fark yoktur.

1.Aşağıdaki kodda herhangi bir hata denetimi yapmadık. Kodu çalıştırdığımızda sıfır a bölünme hata penceresi ekrana geldi.


Sub errorhndlng()

Dim i As Integer

i = 10 / 0

MsgBox i

End Sub

Devamı »

VBA Diziler (Arrays)


Dizi/Array için içerisinde bir çok değişken taşıyan belirli isme ve boyuta sahip bir değişkenler kümesi tanımı yapılabilir. Array/Dizi’yi bir kutu olarak düşünürsek kutu içerisindeki ürünler dizi elemanlarını, ürünlerin tipi dizinin tipini, ürünlerin sayısı ise bize dizideki toplam eleman sayısını verir. Kutu içerisindeki her bir ürünün bir index numarası vardır ve o ürüne o index numarasından ulaşabiliriz.

Dim|Public|Private ArrayName(Dimension) As DataType

Dim|Public|Private DiziAdi(Boyut) As Tipi

Diziler Statik (Static) ve Dinamik (Dynamic) dizi olmak üzere iki’ye ayrılırlar. Eleman sayısı en başta (declaration kısmında) tanımlanan sabit boyutlu diziler statik dizilerdir, eleman sayısı kod içerisinde sonradan tanımlanan, değiştirilen değişken boyutlu diziler ise dinamik dizilerdir.

1.Bir kaç tane örnek dizi oluşturalım:


Sub arry()

Dim sayilar(0 To 4) As Integer 'Dizi boyutu verilmis bu bir statik dizi

Dim notlar(3) As Integer '4 elemanli integer tipinde bir degisken tutan bir statik dizi

Dim isimler(5) As String '6 elemanli string tipinde degisken tutan bir statik dizi

Dim renkler() As String 'Dizi boyutlandirilmamis, string tipinde degisken tutan bir dinamik dizi

Dim yaslar() As Integer 'Dizi boyutlandirilmamis, integer tipinde degisken tutan bir dinamik dizi

End Sub

Not:  Dizinin eleman sayısı = dizi boyutu +1 dir, çünkü dizilerde index değeri 0’dan başlar. Yani,


Sub bytelmn()

Dim notlar(3) As Integer '4 elemanli bir statik dizi

notlar(0) = 40 'bu 4 elemani index degeri 0'dan baslayacak sekilde tanimladik
notlar(1) = 50
notlar(2) = 70
notlar(3) = 60

End Sub

 

Dikkat : Dizi boyutundan fazla eleman tanımlarsanız subscript out of range hatası alırsınız.Devamı »

VBA InputBox


inputbx

InputBox kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır, bu bilginin tipini string, integer, boolen vb. şekillerde belirleyerek veri girişini kontrol edebileceğimiz gibi variant tipinde tanımlayarak her hangi bir kısıtlama getirmeden kullanıcıya da bırakabiliriz.

inputbox

prompt :Kullanıcıdan istediğimiz bilgi.

[, title] : Inputbox kutusunun başlığı.

[, default] : Inputbox ilk açıldığında kullanıcının bilgi gireceği kısma girilen default veri.

inputbox

örnek 1: Basit bir InputBox örneği:


Sub inptbx()

Dim bilgi As String

bilgi = inputbox("Lutfen adinizi giriniz", "Kayit Kutusu", "Ad Soyad")

MsgBox "Hosgeldin " & bilgi

End Sub

Devamı »

Kod içerisinde yorum/comment satırı oluşturma


Yazılan bir kod bloğu içerisinde kısa notlar almak ya da yapılan işlemlere açıklama ekleme gereği duyabiliriz. Kod çalışmasını etkilemeden yorum oluşturabilmek için kullanacağımız iki farklı yöntem vardır.

  1. yorum öncesi tırnak işareti kullanmak
  2. REM yorum öncesi rem ifadesi kullanmak

Her iki yöntemle de kod içerisine yorum ekleyebiliriz, yorum ifadeleri otomatik olarak yeşil renge dönüşür ve kod çalışmasını etkilemez.

Birden fazla satırda yorum/comment oluşturmak:

Yazdığınız yorum birden fazla satır içeriyor ise her bir satırın sonuna “_” işaretini koyarak alt satırda yoruma devam edebilirsiniz.

2016-05-09 00_20_38-Microsoft Visual Basic for Applications - comment konusu.xlsm - [Module1 (Code)]Devamı »