Sayfa Üzerindeki Nesnelerle İlgili İşlemler


Bir excel sayfasına eklediğimiz

 • Resim,
 • Form Kontrolü, (button, combobox, scroll bar vs.)
 • Açıklama Kutusu,
 • Grafik,
 • Smart Art,  ve buna benzer eklentiler visual basic dilinde NESNE ya da ingilizce SHAPE adını alır.

Devamı »

VBA Döngüler – II For Each Döngüsü


For Each Döngüsü,  For .. Next Döngüsü ile aynı mantıkla çalışır. For Each Döngüsü For döngüsünden farklı olarak belli bir koleksiyona ya da diziye ait elemanlar üzerinde döner. Koleksiyon olarak nitelendirdiğimiz nesnelerin tipi hücre olabileceği gibi Workbook sayfası, UserForm kontrolü, hücre aralığı ya da Özet Tablo olabilir.

 1. For Each Döngüsü ile belirlediğimiz aralıktaki her hücreye “excel” yazdırma
 2. For Each Döngüsü ile Sayfa İsimlerini Değiştirme
 3. For Each Döngüsü ile Boş Hücreleri Gizleme
 4. For Each Döngüsü ile Aktif Sayfadaki Özet Tablo isimlerini alma
 5. For Each Döngüsü ile Tum Sayfalardaki Özet Tablo isimlerini alma

For Each eleman in koleksiyon

komutlar

Next eleman

Devamı »

VBA Döngüler – I


Döngüler VBA dilinde ve diğer yazılım dillerinde en çok kullanılan ve en önemli konulardan bir tanesidir. Döngüler belirli bir mantıksal düzene sahip bir işlemi birden çok defa yaptırmak istediğimizde bizi uzun kod blokları yazmaktan kurtarır. Bu konuda anlatacağımız döngüler:

 1. For …. Next
 2. İç içe For Döngüsü
 3. Do While …. Loop
 4. Do Until …. Loop
 5. Do …. Loop While
 6. Do …. Loop Until

1.For …. Next


Sub fordongusu()

Dim i As Integer

For i = 1  To 10 'başlangıç ve bitiş değerleri

Cells(i, 1) = i 'i nin her yeni değerinde ilgili hücreye i değerini yazdır

Next i 'i nin değerini 1 arttır taki i değeri 10 olana kadar

End Sub

 

DONGULER
For Next Döngüsü

Devamı »

For Each Döngüsüyle Koşullu Biçimlendirme


 Vba ile minimum ve maximum değerlerin renklendirilmesi

Yapacağımız örnekte ay bazında çeşitli ürünlerin satış adetleri mevcut ve bizden istenilen her ay en çok ve en az satan ürünlerin renklendirilmesi. En çok satan ürünü yeşil, en az satan ürünü ise kırmızı ile renklendireceğiz. Her bir satırın min, mak değerleri birbirinden bağımsız olacak.

Devamı »