VBA Hata Denetimi (Error Handling)


Vba’de kod hatalarını denetlerken en cok kullanacağımız ifadelerden bir tanesi On Error ifadesi’dir. Bu ifade sayesinde hata durumunda kodun nasıl davranması gerektiğini ve hata anında yapılacak işlemleri belirleriz. On error ifadesinin üç farklı kullanım biçimi bulunmaktadır. Her birinin üzerinden örneklerle ilerleyerek daha iyi anlaşılmasını sağlayacagız.

  • On Error Goto 0
  • On Error Resume Next
  • On Error Goto <label>

On Error Goto 0 : Bu ifade kod içerisinde hata oluştuğu zaman hata mesajının aynen görüntülenmesini sağlar, vba default hata ayarlarında bu kod kullanılmıştır dolayısıyla kodu yazmakla yazmamak arasında bir fark yoktur.

1.Aşağıdaki kodda herhangi bir hata denetimi yapmadık. Kodu çalıştırdığımızda sıfır a bölünme hata penceresi ekrana geldi.


Sub errorhndlng()

Dim i As Integer

i = 10 / 0

MsgBox i

End Sub

Devamı »