Hücre İçi Düzenlemeler – With selection… End With kullanımı


Hücre içerisine yazdığımız bir textin rengi, boyutu, konumu ve benzeri özelliklerini düzenleyebileceğimiz kodları bu konuda açıklamaya çalışalım.

WITHENDWITH

Sub deneme()

Range("C5").Select

With Selection

.ColumnWidth = 33 'sütun genişliği

.RowHeight = 44    'satır genişliği

.Value = "Bugün Günlerden CUMA"

.HorizontalAlignment = xlCenter 'yatay hizalama

.VerticalAlignment = xlCenter    'dikey hizalama

.WrapText = False 'metni kaydır

.ShrinkToFit = False 'hücre içine yazıyı sığdırmak için font u küçült

.Font.Bold = True 'yazı kalın olsun

.Font.Color = vbWhite 'yazı rengi

End With

With Selection.Interior

.Color = RGB(142, 169, 219) 'hücre içi rengi

End With

End SubDevamı »

Seçili Sütundaki Son Dolu Hücreyi Bulma


Seçili Excel Sütunundaki En Son Dolu Hücreyi Bulma ve Bu Kodu Menüye Ekleme

Rapor hazırlarken sık karşılaştığım sorunlardan birtanesi güncelleme ya da kopyalama işlemi gerçekleştirmek istediğim uzun satırlar boyunca boşluklu data içeren bir sütunun tümünü seçmek oldu. Bir sütunu sonuna kadar seçmek istediğimizde en kısa yol seçmeye başlamak istediğimiz hücreyi seçip ctrl+shift+alt ok ile aşağıya kadar inmektir. Ancak bu şekilde her boşluk olan satırda dura dura ilerler ve uzun satırlı datalarda fazla zaman kaybına yol açar.

Sütunundaki son dolu hücreyi bulma konusunda 4 adımda ilerleyeceğiz:

 1. Bir sütundaki en son dolu hücreyi bulmak
 2. Son dolu hücreye kadarki hücre aralığını seçmek
 3. Kodu istenilen herhangi bir hücrede kullanılacak şekilde dinamik hale getirmek
 4. Makromuzu menüye eklemek

Devamı »