VBA Diziler (Arrays)


Dizi/Array için içerisinde bir çok değişken taşıyan belirli isme ve boyuta sahip bir değişkenler kümesi tanımı yapılabilir. Array/Dizi’yi bir kutu olarak düşünürsek kutu içerisindeki ürünler dizi elemanlarını, ürünlerin tipi dizinin tipini, ürünlerin sayısı ise bize dizideki toplam eleman sayısını verir. Kutu içerisindeki her bir ürünün bir index numarası vardır ve o ürüne o index numarasından ulaşabiliriz.

Dim|Public|Private ArrayName(Dimension) As DataType

Dim|Public|Private DiziAdi(Boyut) As Tipi

Diziler Statik (Static) ve Dinamik (Dynamic) dizi olmak üzere iki’ye ayrılırlar. Eleman sayısı en başta (declaration kısmında) tanımlanan sabit boyutlu diziler statik dizilerdir, eleman sayısı kod içerisinde sonradan tanımlanan, değiştirilen değişken boyutlu diziler ise dinamik dizilerdir.

1.Bir kaç tane örnek dizi oluşturalım:


Sub arry()

Dim sayilar(0 To 4) As Integer 'Dizi boyutu verilmis bu bir statik dizi

Dim notlar(3) As Integer '4 elemanli integer tipinde bir degisken tutan bir statik dizi

Dim isimler(5) As String '6 elemanli string tipinde degisken tutan bir statik dizi

Dim renkler() As String 'Dizi boyutlandirilmamis, string tipinde degisken tutan bir dinamik dizi

Dim yaslar() As Integer 'Dizi boyutlandirilmamis, integer tipinde degisken tutan bir dinamik dizi

End Sub

Not:  Dizinin eleman sayısı = dizi boyutu +1 dir, çünkü dizilerde index değeri 0’dan başlar. Yani,


Sub bytelmn()

Dim notlar(3) As Integer '4 elemanli bir statik dizi

notlar(0) = 40 'bu 4 elemani index degeri 0'dan baslayacak sekilde tanimladik
notlar(1) = 50
notlar(2) = 70
notlar(3) = 60

End Sub

 

Dikkat : Dizi boyutundan fazla eleman tanımlarsanız subscript out of range hatası alırsınız.Devamı »